Blog poświęcony szeroko zakrojonemu tematowi opon, zarówno opony zimowe do sanek, jak i opony letnie do taczek mechanicznych, czy szeroki wybór opon do rowerów dziecięcy i samochodów lego.
RSS
czwartek, 19 maja 2011
separator tłuszczu

 • Systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach, jednoczesny dynamiczny rozwój sieci punktów dystrybucji paliw płynnych, budowa nowych dróg i autostrad oraz powstawanie całej infrastruktury związanej z transportem (wszelkiego rodzaju parkingi, punkty serwisowe, place manewrowe, myjnie samochodowe) wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnych przed skażeniem węglowodorami mineralnymi. Produkty ropopochodne dostające się do kanalizacji poprzez wody deszczowe, niekontrolowane wycieki stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska.

  Separator TechneauAby zminimalizować te zagrożenia stosuje się separatory substancji ropopochodnych. Separatory wykonuje się w oparciu o normę PN-EN 858. Dzieli ona separatory na dwie klasy: separatory grawitacyjne, w których stężenie węglowodorów na wyjściu musi być niższe niż 100 mg/l i separatory koalescencyjne (wykorzystujące proces łączenia się drobin olejowych w większe krople pod wpływem specjalnego wkładu koalescencyjnego), w których parametr ten musi być niższy niż 5 mg/l. Wszystkie separatory muszą być wyposażone w automatyczne odcięcie odpływu. Jego zadaniem jest odcięcie odpływu po przekroczeniu w separatorze dopuszczalnej ilości nagromadzonych węglowodorów.

  Oferujemy m.in. szeroką gamę urządzeń do separacji substancji ropopochodnych. Wykonane są one z polietylenu. Istnieje kilkadziesiąt wariantów separatorów. Jest to możliwe dzięki temu, że stosunkowo niewielka ilość elementów może być odpowiednio wzajemnie łączona, aby sprostać założeniom projektowym i użytkowym.

  Podstawowe typoszeregi separatorów:
  TyposzeregiPrzepływ [l/s]Pojemność [l]Opis
   
  H40 1 - 50340 - 5700Najprostszy separator z automatycznym zamknięciem. Stosowany jeżeli już istnieją osadniki. 
  H203 - 50340 - 5700j.w. + wkład koalescencyjny
  H25 1,5 - 30340 - 6200Jak HE + zintegrowana komora szlamowa
  H05 1,5 - 30340 - 6200Jak HFE + zintegrowana komora szlamowa
  H35-H36 1,5 - 10650 - 6200Jak DHE + komora szlamowa o zwiększonej pojemności
  EH30 / DHLE1,5 - 25340 - 5200Jak DHE + by-pass. Zastosowanie: np: duże niezadaszone parkingi 

  W przypadku gdy ograniczona ilość miejsca wyklucza zainstalowanie separatora ze zintegrowaną komorą szlamową lub gdy zakładana jest duża ilość zanieczyszczeń stałych osadzających się można zastosować oddzielną komorę szlamową . Komory oferowane są w 11 wielkościach (340-5700 l), adekwatnych do wielkości separatora i zakładanych ilości zaieczyszczeń. W zależności od miejsca posadowienia separatora producent oferuje dodatkowy zestaw włazów teleskopowych (nadstawek) o różnych klasach nacisku i głębokościach posadowienia.

piątek, 13 maja 2011
makroekonomia

Taka już jest ludzka natura. Natomiast „Trickle-down economics” jest terminem politycznym; w ekonomii mówi się o „supply side school of macroeconomics”, m.in. w odniesieniu do polityki fiskalnej (obniżanie stopy podatku dochodowego). Mało kto ją podważa, wiele krajów stosuje, niedawno w Polsce obniżono podatki (i składkę) aby stymulować gospodarkę zagrożoną kryzysem światowym. Niektóre daleko  idące tezy nie znalazły potwierdzenia, jak często bywa w teoriach znajdujących uznanie i zastosowanie.

Oczywiście efektem są większe nierówności, za cenę spowolnienia wzrostu. Pamiętać należy, że USA w latach 1992-2007 przechodziły okres bezprecedensowo szybkiego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia. (W końcowej fazie, część tego sukcesu na kredyt).

Jeśli bogactwo przyrasta w stałej proporcji, czyli logarytmicznie, zaś indywidualna konsumpcja zabiera niewielką, malejącą część zarobku, to bogactwo zaczyna osiągać niebotyczne rozmiary. Wystarczy kilkadziesiąt lat prosperity przy niezbyt progresywnym opodatkowaniu.

Pytasz o metodą rozwiązania tego „absurdu”. Nic prostszego, należy przyłożyć się do zdobywania wyższych dochodów, do odbierania „niezasłużonej” części sportowcom, gwiazdom, prezesom firm i banków, zarządcom funduszy hedgingowych. Ale większość ludzi nie wie jak, albo nie chce im się. Alternatywą jest silna progresja podatku dochodowego i od dziedziczenia. Ale czy ktoś się na to odważy? Gdyż łatwo jest powiedzieć – model trickle-down nie działa; co innego jest zmienić podatki, albowiem istnieje spore ryzyko, że gospodarka spowolni jeszcze bardzie, lub stanie zupełnie. Zapytaj o to Rostowskiego.

Oczywiście przytoczona  frazeologia jest populistycznym trikiem. Po pierwsze siła nabywcza tej kwoty w Indii jest co ponad 2,5 razy wyższa niż w USA. Po drugie porównuje się majątek ze strumieniem, zgtoamdzone bogactwo z rocznym strumieniem dochodu. To tak jak porównywąć odległość z szybkością ruchu, albo szybkość z przyspieszeniem. Po trzecie, PKB na głowę (z PPP, czyli siły nabywczej) jest nadal kilkanaście razy wyższy w USA niż w Indii. Nota bene, nierówności dochodów mierzone wskaźnikiem Gini są nieco wyższe w USA, ale podejrzewam, że nierówności bogactwa są większe w Indii z powodów historycznych. A jaki majątek posiada 400 najbogatszych Indusów w stosunku do ich PKB? Ćwierć biliona, czy więcej? Zaś wśród tych 400 najbogatszych Amerykanów jest 4 Indusów.

Zdaje mi się, że słowo absurd jest nadużywane, raczej odnosi się je do ludzkiego rozumowania, a nie do objawiania się rzeczywistego świata. Chyba, że sądzimy iż stosunki społeczne, czy inne międzyludzkie są czyimś wymysłem, a to już jest absurd chyba.

18:47, piestrojanski
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 maja 2011
Polska to wielka budowa

Zgadza się, że Polska to jeden wielki plac budowy. Szkoda tylko, że wybudowane drogi tak szybko się psują i prace głównie prowadzone są na drogach krajowych. Zapomniane drogi lokalne to jakiś koszmar, nie zapomniane jeszcze większe. Wczoraj jechałam przez wioski Warmii i Mazur to po prostu brak słów. Dziury to nic. Do tego, że w każdej chwili możemy urwać koło to chyba już się przyzwyczailiśmy, ale żeby w XXI wieku nawet nie było asfaltu na drogach!! Ręce opadają szkoda komentować.

Co do OFE to należę do tej samej polowy społeczeństwa co redaktor. Jeszcze do niedawna bardziej przemawiały do mnie argumenty prof. Balcerowicza i podobnie myślących. Jednak teraz stoję w rozkroku i myślę, że i jedni i drudzy mają po części rację.

Jednak absolutnie nie do przyjęcia są dla mnie propozycje jakie w sprawie OFE składa PiS. Nie po to wybieramy władzę, a oni sztab doradców w różnych dziedzinach żeby zrzucać odpowiedzialność na obywateli. PiS mówi żeby dać Polakom wolny wybór. Później powiedzą tak sobie Polaku wybrałeś tak masz. Tylko jak widać zdania są podzielone nawet wśród ekonomistów, to jak przeciętny Polak ma podjąć dobrą decyzję. Dlatego też, mnie nie obraża to, co inni podnoszą jako zarzut, że rząd podejmuje arbitralną decyzję i nie pyta nas o zdanie.
Ekonomiści, specjaliści mogą nawet muszą się spierać żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie, ale przeciętny obywatel chyba nie ma wielkiego wyboru. Dla obywatela alternatywą mogą być tylko jego własne oszczędności. Przy czym nie zaszkodzi szczypta ufności do władzy wybranej przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach.

rozpocznie sie za dwa – trzy miesiace.
23:33, piestrojanski
Link Dodaj komentarz »